بایگانی برچسب ها: علیرضا دبیر و عباس جدیدی

ماجرای درگیری و کتک کاری علیرضا دبیر و عباس جدیدی + فیلم کتک کاری

ماجرای درگیری و کتک کاری علیرضا دبیر و عباس جدیدی + فیلم کتک کاری

ماجرای درگیری و کتک کاری علیرضا دبیر و عباس جدیدی + فیلم کتک کاری ماجرای درگیری و کتک کاری علیرضا دبیر و عباس جدیدی + فیلم کتک کاری کتک کاری علیرضا دبیر و عباس جدیدی درگیری فیزیکی عباس جدیدی و علیرضا دبیر در جلسه غیر علنی شورای شهر تهران . دو کشتی گیر به صورت یکدیگر مشت زدند و کتک کاری کردند . کتک کاری در جلسه غیر علنی شورای شهر منجر به زد و خورد ۲ عضو شورا منجر شد . در جلسه غیر علنی شورای اسلامی شهر تهران عباس جدیدی و علیرضا دبیر با یک...

ادامه مطلب