بایگانی برچسب ها: شیث رضایی

شوخی منشوری زینب موسوی در خندوانه با شیث رضایی و سوشا مکانی

شوخی منشوری زینب موسوی در خندوانه با شیث رضایی و سوشا مکانی

فیلم شوخی منشوری زینب موسوی در خندوانه با شیث رضایی و سوشا مکانی فیلم شوخی منشوری زینب موسوی در خندوانه با شیث رضایی و سوشا مکانی فیلم شوخی منشوری زینب موسوی در خندوانه خنداننده شو ویژه برنامه خندوانه وارد مرحله دوم شد و در مرحله دوم خنداننده شو خندوانه افرادی که توسط مربی هاشون آموزش دیده بودند به اجرای برنامه خودشان پرداختند . در قسمت مربوط به اجرای سیده زینب موسوی در دو مرحله اول به استنداپ کمدی نام برجام پرداخت و در قسمت بعدی به ش...

ادامه مطلب