بایگانی برچسب ها: دریا صفایی

اعتراض دریا صفایی در لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷ به عدم حضور زنان ایرانی در استادیوم+فیلم

اعتراض دریا صفایی در لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷ به عدم حضور زنان ایرانی در استادیوم+فیلم

اعتراض در لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷ به عدم حضور زنان ایرانی در استادیوم + فیلم اعتراض در لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷ به عدم حضور زنان ایرانی در استادیوم + فیلم اعتراض و دستگیری دریا صفایی در لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷ پرچم اعتراض ایرانیان حاضر در سالن والیبال مسابقات لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷ که روی بنر نوشته اند : بگذارید زنان ایرانی وارد استادیوم ها و ورزشگاه ها شوند “ورود زنان‌ به‌ ورزشگاه” . اما این پایان ماجرا نیست ، چند لحظه بعد با ورود ما...

ادامه مطلب