بایگانی برچسب ها: برنامه پایش

فیلم تیکه انداختن حسن ریوندی به مرتضی حیدری مجری مناظره انتخاباتی

فیلم تیکه انداختن حسن ریوندی به مرتضی حیدری مجری مناظره انتخاباتی

فیلم تیکه انداختن حسن ریوندی به مرتضی حیدری مجری مناظره انتخاباتی فیلم تیکه انداختن حسن ریوندی به مرتضی حیدری مجری مناظره انتخاباتی حسن ریوندی و مرتضی حیدری مرتضی حیدری مجری برنامه های صدا و سیما که در چند سال اخیر به عنوان مجری برنامه مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری نیز انتخاب شده است در برنامه مناظره انتخابات سال ۹۶ کم دچار حاشیه نشد ، از پاکت های حاوی شماره صندلی ها گرفته تا اشتباه گرفتن نام کاندایای ریاست جمهوری ۹۶ . این اشتباهات مرتض...

ادامه مطلب