بایگانی برچسب ها: اینستاگرام باران کوثری

طعنه و کنایه باران کوثری به احمد خاتمی در اینستاگرام “الوعده وفا”

طعنه و کنایه باران کوثری به احمد خاتمی در اینستاگرام “الوعده وفا”

طعنه و کنایه باران کوثری به احمد خاتمی در اینستاگرام “الوعده وفا“ طعنه و کنایه باران کوثری به احمد خاتمی در اینستاگرام “الوعده وفا” طعنه و کنایه باران کوثری به احمد خاتمی ادامه ی حاشیه های هنرمندان با مسایل انتخاباتی . درخواست باران کوثری از سید احمد خاتمی . این بازیگر زن سینما پس از تایید صحت انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان در صفحه ی اینستاگرامش با اشاره به صحبت های اخیر سید احمد خاتمی مبنی بر اینکه اگر ش...

ادامه مطلب